Sammy Sosa 1992 Topps Traded #109T Chicago Cubs

Sammy Sosa 1992 Topps Traded #109T Chicago Cubs

$0.75Price

Sammy Sosa 1992 Topps Traded #109T Chicago Cubs