Felipe Lopez Rookie 1998-99 Flair Showcase Row 3 #65 Vancouver Grizzlies

Felipe Lopez Rookie 1998-99 Flair Showcase Row 3 #65 Vancouver Grizzlies

$0.35Price

Felipe Lopez Rookie 1998-99 Flair Showcase Row 3 #65 Vancouver Grizzlies